NŐK ÉS VITA! VAGYONMEGOSZTÁS – VÁLÓPER – NŐK – NŐ JOGA

Válást fontolgatók feleség, élettárs - válóperben lévők ügyfélszáma: 06-305-992-842!

Igazságügyi Közvetítők - Válási szakértők - Vagyonmegosztási szaktárgyalók - Ügyvédek - Szexuálterapeuta - Igazságügyi Szakértők - Pszichológusok - Közgazdászok vesznek részt irodai működésünkben per előtt, per közben és perek lezárásaként.


Bírósági perek alapját, nők válási helyzeteit jelentő viták előkészítése, bírósági perben mediáció - Magyarországon, nemzetközi ügyekben szaktárgyalói, válási szaktanácsadás, válási stratégiák kialakítása részvétel.


Magyarországon élők számára sikeresen irodánk válás szakértőivel lefolytatott jogvita rendezés válás a bírósági peres illeték nagy részét megtakarítja Önnek!

A nő Magyarországon érték - szakmai és társadalmi álláspontunk szerint!


Bejelentkezéshez nőknek konkrét ügyekkel, feleség válási szándékkal, válóper előtti üggyel:

Ügyfélkapcsolat és bejelentkezés konkrét, személyes ügyeikkel:
06-305-992-842
(10h-18h ) valoperek@gmail.com

Összes oldalmegjelenítés

2017. február 8., szerda

Feleség, élettárs jogai és érdekei a válás vitáiban 2017!


Mind a válási jogvita rendezések megbeszélésein, mind a bírósági tárgyalások tapasztalatai azt mutatják, hogy a 30+ nők, 40+ női élettársak életében 2017-ben sem lesz kevesebb válási helyzet, mint a az előző években.Fel sem lehet sorolni a váláshoz vezető okok, eddig felmerült változatait, de érdemes kiemelni párat közülük 2017 évre:

- Egzisztenciális és vagyoni különbségek kialakulása fiatal házasodás után.

- Karrier és életmód eltérések élettársi kapcsolaton, házasságon belül.

-Szex megritkulása, elhidegülés az intimitásban.

-Ingatlan és vagyon eltérő felújítási, építési hozzájárulása különvagyonból.

- Adósságok, devizahitel megoldatlansága.

- Új nő a láthatáron, megcsalás és konfliktusai.

- Alkohol beépülése a hétköznapi életmódba.                  Váláskor az esküvő pillanatai messze kerülnek..........Szakmai és piaci gyakorlat igazolja, hogy minden nő sorsa egyedi, minden női válóper, női vagyonmegosztás körülmény és szándék viszonyai más és más!

Élettársak szétköltözése és elválása mind az új Ptk, mind a hamarosan hatályba lépő új Pp. jogi szemléletére tekintettel, nem tekinthető egyszerűbbnek, mint a hagyományos házasság megromlása utáni 40+ nők válása, vagyonmegosztása.

Házasság vége idején a különvagyon és közös vagyon, a nő saját különvagyonából megtett jelentős ráfordítások mind a válás jogvita részét jelentik.Irodánk szakmai álláspontja, hogy a házastársak, szétköltöző élettársak előnyét jelenti, ha a házasság felbontása részletei és a vagyonmegosztás egy egyezségben kerül megállapodásra. Ehhez akár több jogvita rendező tárgyalás, hosszabb egyeztetési és részlet tisztázási időszak vezet el.
(Tárgyalások légköre, konfliktusok jól kiválasztott megoldásai, téves álláspontokhoz szakértői szakvélemények és azok lecsökkentése.)Ha párok távol kerülnek egymástól a házasságon belüli, élettársi kapcsolaton belüli problémák jelentkeznek!
Válás, vagyonmegosztás jogi eseteiben, életszerű vitáiban a nők számára a biztonság és az előkészítés nagyon lényeges - több szakterület résztvevőivel, szaktudással és ügyismerettel a feleségek, élettársak megbízásainál ezt biztosítjuk a hozzánk forduló nők számára!
Női jogok sérelme a házasságon belüli egyensúly felbomlásánál gyakran termeli ki a volt férj, volt férfi élettárs agresszióját, annak különböző formáiban.

Fontos az asszonytartás iránti igényeknél, hogy irodánk európai háziorvosi szakmai résztvevőjével, az egészségügyi állapot előzetes szakértői szakvéleményeztetésére is van mód!
Feleségek és élettársak válásai szinte statisztikai módon igazolják vissza, hogy megfontolt, előkészített válási egyezségnél, a bíróságon született döntés jellemzően hátrányosabb lesz.Magyarország egész területéről fogadjuk az élettársnőket, feleségeket, hogy a válásuk ne bírósági elhúzódó hercehurca, durva válás legyen!   Mi tudjuk, hogy más a válás falun, más kisvárosban, s más szemponttokkal történik a fővárosi és vállalkozói környezetben!
Bírósági pereskedés az utolsó lépés legyen, lehetőleg válási egyezséggel a kézben a nők válásaiban!
Tisztelettel kérjük, hogy írja fel elérhetőségeinket és segítségül adja oda barátnőjének, rokonának, munkatársának, ha az illető nőként válás és vagyonmegosztás problémáival küzd!
A nő Magyarországon érték, a feleség védelme váláskor az előkészítésben meg kell, hogy jelenjen - szakmai és társadalmi álláspontunk szerint!


Bejelentkezéshez konkrét ügyekkel ügyfélszolgálatra:

Ügyfélkapcsolat és bejelentkezés konkrét, személyes ügyeikkel:
06-305-992-842
 (10h-18h ) valoperek@gmail.com

2016. november 30., szerda

Emberi méltóság megőrzés, vagyonvesztés elkerülése válás közben! Nő és vita váláskor ne durvuljon el!


Az ősz, az ünnepek közeledte az összezárt és megromlott házasságokban, a házaspárok között kiélezheti a konfliktust, érzelmi és indulati feszültséget.
(Eltérő szabadidős igények, eltérő gyereknevelési elvek, szexuális problémák a felek között stb.)


Válás és nők, vita és nők a szülői jogokról olyan ügyek, melyekben a nők emberi méltóságának megőrzése és védelme a válás közben kitűzött szakmai célunk!

Magyarország számára a nő érték.  Egymásnak feszülő jogi képviselők által váltott levelek, az érzelmek, indulatok és valós emberi történések részleteire (jogon túli vetületek) a válásban annak eldurvulásához, majd széttartó gondolkodású, több bírósági tárgyaláshoz vezethetnek.
                         Nő és válás vidéken a környezet véleményeitől is befolyásolt.Válás szabályai, a válás menete a nők számára készült magazinokban szinte közbeszéd tárgya. (Személyes élmény beszámolóktól, az igényes szakmai ismertetőkig.)


Profi válási szakemberek, a jogszerűség mellett a méltányosság, sőt igazságosság megvalósítására alkalmas megoldást javasolják, annak gyakorlati tudásával!

Válás, válóperes helyzet, vagyonmegosztás a házasság bensőséges körülményei miatt igényli ezt.

Vita a nő életében, előrehaladott válási szándék mellett, piaci tapasztalataink szerint sikerrel, jól rendezhető a megfelelő válási stratégia szakmailag támogatott kidolgozása, kivitelezése mellett.


Piaci ismereteink, a vidékről, kisvárosokból, fővárosi kerületekből beérkezett nőkkel történt házasság vége, válási esetek előadásaiból kiderül, az emberi méltóság a profi válási vitarendezésben, annak előkészítő szakaszában őrizhető meg könnyebben a válás elindulása, válás elindítása időszakában.Válás esetei, válóperes esetek a vita és nő vonatkozásában
 az emberi méltóság sérelmeit is felszínre hozzák!
Az új Ptk, majd a most elfogadott új Perrendtartás a válásban érintettek számára is azt üzeni - ne bíróságon akarja megoldani saját válóperes, vagyonmegosztásos, szülői jogokkal összefüggő válási vitáját, a házasság vége problémáit!


Jó hír, hogy az új Ptk, az új Perrendtartás szabályai, mint a válás és válóper szabályai mérlegelésre késztetik a váláshoz közeledőket!

Emberi méltóság a nők számára a gyermekek miatt, a rokoni környezet miatt is jelentős igény!
(Munkatársak viszonyulása a váláshoz és volt férjhez, anyós és após, saját szülők, testvérek előtti megítélés, mind szándékokra ható körülmény egy nő válása során.)


Kollégáink, szakmai résztvevőként, a nők válásait fokozott figyelemmel kezelik - ebben a vonatkozásban is!
Válás ügyei, válóperes esetek tárgyalások közben folyamatosan alakítják a válásban vitatkozók szempontjait, bővítik információit, de az indulatok is egyre magasabb intenzitással van jelen.

(Ingatlanokban felmerülő új költségek - új párkapcsolat egyik, vagy másik félnél válás közben.)
Szülői vitákban – Nők és viták eseteiben - nő válóperes ügyeiben –  válás közbeni vagyonmegosztások vitáiban! 

Bejelentkezés nők részére saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com2016. augusztus 9., kedd

Válási szakmai iroda a házasság újrarendezése, vagy okos és takarékos válás, nyugodt válóper elkötelezettje!


2016 nyarán a megváltozott egzisztenciális körülmények, a kirepülő és felnövő gyermekek ismét számos házasság megromlásának jeleit felerősíti.


40+ nők házasságaiban az addig kicsit titkolt elhidegülés, eltérő érdekek ilyen élethelyzetekben nyílt konfliktusokká válhatnak.

Házasság megromlása a családtagok, gyermekek megosztását, "koalícióba állását" is jelenti a durva válási feszültségek időszakában!

Az új Ptk. szabályainál váláskor a válóperes kereset beadásának időpontja számít, tehát válópernél az új Ptk. lesz a hatályos jogi környezet.


Új Ptk. új szabályainak egy része (nyári kapcsolattartás külföldi úttal stb.) valódi gyakorlatában a nők helyett a férfiak számára ad több mozgásteret, éppen ezért a nők számára a válási jogvita rendezés már válás előtt megfontolandó!Házasság válsága, házasság vége előtt a házasság újrarendezése (házasságrendező vitarendezés), új arányok jövedelemben, új tulajdoni szerkezet a vagyonban, egyes ingatlanok használata, nyaraló és gépkocsik értékesítése stb.) szakmai irodánk elkötelezett feladata!

Megőrizni a házasságot, egy mindkét félnek megnyugtató, emberi méltóságot megtartó közvetítői egyezségben, majd ennek gyors bírósági végrehajthatóvá tétele a megingott házasságok megőrzésének igazi módszere 40+ nők házasságainál.Válási szakmai feladataink közé tartozik a válás különböző szakaszaiban, a jó válási stratégia kialakítása, válóperes álláspontok letisztulásának elősegítése, hogy a válóper bármely szakaszában elérhető legyen a feleket megnyugtató ADR egyezség.


Válóperes tárgyalások közben, az álláspontok formálódása mellett újra és újra van módja a szakembernek és válófeleknek felismerni saját érdeküket, ítélet helyett a bírósági per kiváltása az Ő közös döntéseikkel!


Sok válás, komoly válóperek egyik megoldása a nagyon vitás ingatlan közös értékesítésének megállapodása. Ebben ad szakmai támogatást a Colonell Bonum válási bizalmi értékesítési programunk!Nők számára szakmai munkánk kiegyensúlyozott és emberi méltóságot biztosító, mely a válás gyorsaságát, költségeiben annak csökkentését is biztosíthatja!


Szakmai feladataink között a válóperes tárgyalások között, ill. a válás előtti komplex ADR eljárások előkészítését tartjuk a feleségek számára nagyon fontosnak a vitás ügyeikben!A valoperek@gmail.com címen jelentkezzen válási, szülői jogvita miatt: 06-305-992-842 ((10-18h)       Adja tovább elérhetőségünket barátnőinek, munkatársainak, ismerőseinek!


2016. május 21., szombat

Válás mindig nehéz ügy! Válóperekben, válásokban nálunk a gyermek szempontjai vannak a középpontban!

Magyarországon a válást tévhitek, túlzott önállósági törekvések kísérik - végén súlyos buktatókkal az önállóan eljáró szülőnek, de a nagyobb baj a válásban érintett gyermekeknek!Gyerekes anyák válóperei gyakran durvulnak el.    Nők a tájékozódást gyakran érzelmi hullámok miatt, nem kellő alapossággal teszik meg. Válás előtt a döntést szakértőkkel egyeztetni, jó válási stratégiát kialakítani a profikkal könnyebb, végén takarékosabb!

Válás menete 2016 gyakorlatias megközelítésben sok apró újdonsággal szolgál, a változó Pp. és a megváltozott új Ptk. rendelkezései miatt, illetve a válás piaci viszonyainak alakulása miatt.
Tudta Ön, hogy gyermekkel és nőként a gazdasági kérdésekben, ingatlan körüli információkkal sokkal komolyabb esélye van a válás előtti szakértői munkával létrehozott egyezségre, mint ezen információk nélkül? (üzletrészek értéke, felújítások értéke, termőföld értéke stb.)

Minden válás egyedi a körülményeibe és a szándékok részleteiben!  Válás menete attól függ, hogy mennyire ismeri el a másik fél felkészültségét és érdekérvényesítését a volt férj, volt élettárs!

Több évtizedes válási szakértelemmel kollégáink állítják, hogy a jó válás, a korán megkezdett szakértői munkán, alapos tájékozódáson, iratbeszerzéseken is múlik.


               A valoperek@gmail.com címen jelentkezzen válási, szülői jogvita miatt!            
Nálunk a gyermek szempontjai vannak válásnál a középpontban!
    Kérjen időpontot magának: 06-305-992-842 ((10-18h)