VÁLÁS TREND – VÁLÁS MENETE – SZAKÍTÁS UTÁN - VÁLÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NŐKNEK

Válást fontolgatók feleség, élettárs - válóperben lévők ügyfélszáma: 06-305-992-842!

Igazságügyi Közvetítők - Válási szakértők - Vagyonmegosztási szaktárgyalók - Ügyvédek - Szexuálterapeuta - Igazságügyi Szakértők - Pszichológusok - Közgazdászok vesznek részt irodai működésünkben per előtt, per közben és perek lezárásaként.


Bírósági perek alapját, nők válási helyzeteit jelentő viták előkészítése, bírósági perben mediáció - Magyarországon, nemzetközi ügyekben szaktárgyalói, válási szaktanácsadás, válási stratégiák kialakítása részvétel.


Magyarországon élők számára sikeresen irodánk válás szakértőivel lefolytatott jogvita rendezés válás a bírósági peres illeték nagy részét megtakarítja Önnek!

A nő Magyarországon érték - szakmai és társadalmi álláspontunk szerint!


Bejelentkezéshez nőknek konkrét ügyekkel, feleség válási szándékkal, válóper előtti üggyel:

Ügyfélkapcsolat és bejelentkezés konkrét, személyes ügyeikkel:
06-305-992-842
(10h-18h ) valoperek@gmail.com

Összes oldalmegjelenítés

2018. január 21., vasárnap

Modern nő válópere, a takarékos válóper a feleség és gyermek érdeke egy válásban!

Több évig tartó házasság felbontása, vagyonmegosztás keresettel induló válóperek bírósági jegyzőkönyvei tanúsítják - ideje volt az új perrendtartás hatályba lépésének. (Vegyes tartalmú bizonyítások hol házasság felbontása kérdéseiben, hol vagyoni részletekben tárgyalások meg csak jönnek...jönnek.)


Modern nő tájékozódásra kész, egzisztenciája van (tanító, orvos, nővér, mérnöknő stb.), számára a klasszikus válóper több milliós összes kiadása az évek alatt nehezen vállalható.

Változott a költségmentesség kérelmezése, de sok magyar nő a vagyonmegosztás klasszikus peres illetékét nem tudja megfizetni.


Takarékos válóper a modern nő, a feleség és gyermeke érdeke!Válások, válóperek, szakítás utáni megállapodások részletes ügyismeretével a szakemberek részéről kijelenthető: Takarékos válóper, tiszta válás a 30+feleség, 40+feleség, 50+feleség egymástól eltérő válásaiban a nő és gyermek érdeke!Eldurvuló szakítás, eldurvult válás évente áldozatokat követel, rengeteg a rosszhiszemű feljelentés rendőrségeken - miközben a joggal hadakozva teszik tönkre egymást a válás során az emberek.

2018 évben a nők számára, minden válásnál adott a takarékos válóper lehetősége, melynek előfeltétele a szakmai komplex válási tanácsadás! ( Válás körülményei, érzelmi háttere, sérelmei, érdekei a komplex válási tanácsadás közben segítenek felismerni, hol tört meg valójában a házasságban a kommunikáció, hol jöttek létre sérelmek stb.)

Válóperek és végrehajtásaik szomorú szakmai tapasztalata, hogy a felek közötti rossz kommunikáció eseteiben, a bíróság sem tud optimális, jó válóperes ítéletet hozni döntésében. Takarékos válóper szakmai munkája a TFKKE módszertanra (Országbíró féle módszertan) épül, amely Magyarországon kidolgozott és FAT akkreditált, IM akkreditált program - kidolgozása kizárólag a Magyarországon megtörtént válások tapasztalataira épült fel.

Modern válás, modern válóper nem a válóperes kereset rögtönzött, bizonytalan vélelmektől terhelt,paragrafusokkal nyomasztott és indulatból való bíróságra beterjesztésével kezdődik.

Oka egyszerű, a takarékos válás a felkészülést, kommunikációs válási stratégia felállítását, szakkérdésekben a vélelmek eloszlatását tekinti a válást lezáró, méltányos és megnyugtató egyezség előszobáinak!

Minden válóperben érdekeltnek felhívjuk a figyelmét a bíróság illetékkedvezmény gyakorlatára a válóperek, vagyonmegosztások, közös tulajdon megszüntetések olcsóbb válás egyezségeinél, válóperes vitarendezés eseteiben:

"A peres illeték mérséklésének szabályai
  • 50% az illetékkedvezmény, ha az első tárgyalást követően nyújtják be a felek a közvetítői eljárásban készült megállapodásukat, és az egyezséget a bíróság jóváhagyja.
  • 70% az illetékkedvezmény, ha a per megszüntetését közösen kérik, ha az eljárás szünetelés folytán szűnik meg, illetve az első tárgyalást megelőzően egyezséget kötnek.
  • 90% az illetékkedvezmény, ha a felperes legkésőbb az első tárgyaláson keresetétől eláll, ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor és a per e szünetelés folytán szűnik meg, ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek, ha a felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik.
  • Amennyiben a felek külső közvetítőhöz fordultak, az Itv. 58. § (3) bekezdése alkalmazható. Vagyis, ha a felek az első tárgyalást követően külső mediátor előtt kötött megállapodását a bíróság egyezség formájában jóváhagyja, a peres eljárás illetéke az 50% illetékmérséklésen túl tovább csökkenthető a – külső mediátor bruttó munkadíjából - maximum 50.000,- Ft-tal. A fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál. A külső mediátor 50.000,- Ft feletti díját és egyéb költségét a feleknek kell fizetniük.
Költségmentesség a közvetítői eljárásban
A perben engedélyezett költségmentesség szabályai nem terjednek ki a közvetítői eljárásra. Bíróságok"

Bírósági kereset előtt, jó a válási információk között a bírósági per kiváltásának lehetősége, válóper előtti  átgondolása!

Válóper előtt, válóper közben Magyarországról folyamatosan fogadjuk a 30+feleség, 40+feleség, 50+ feleség válás miatti kérdéseit, válási problémáit!


Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!    


  Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com2017. december 23., szombat

Válás menete 2017-ben más, mint lesz 2018-ban! Hasznos információk nő számára az ünnepek között is!

Rengeteg házasság van válságban. Ünnepek között sokan hoznak meg nehéz válóperes döntést, mert változik a perrendtartás, a válás menete sem marad teljesen érintetlen.

Információk a válóper előtt, információk a válás megindítása előtt fontosak a nőknek, akik sok mérlegelés után lépnek a válás útjára.

Ünnepek között folyamatos irodánknál a válási ügyfélfogadás, válóperes ügyfélszolgálat, hogy a sok változás mellett is jó döntést hozhassanak a 30+ nők, 40+ nők!


Nők számára a válóper, válás információk fontosak!


Hosszú évek szakmai tapasztalata, hogy a nők sikeres válásának két fő tartóoszlopa: 

- Válás információk, válóperes információk kereset beadása előtt.
- Válás közben kommunikáció a másik féllel, de ennek vezetése speciális szakemberekkel,

Röviden a  válóper két legnagyobb titka a kommunikáció és az információk!
2018. január 01.-e után beadott válóperes kereset esetén már az ügy befogadás sem teljesen ismert a gyakorlatát illetően.

Vagyonmegosztás jogvita részeként értékes ingatlanok, költségmentesség, osztott perszerkezet, bizonyítottság mind egy új perrendtartás eljárási szabályai szerint kerül majd az ügyfelek elé.Hasznos információk a házasság alatti cégekről, sok házasságban lévő vita megoldását jelentik.
Nők számára a válás döntéseiben 2017 év végén, a két ünnep között is felkészült szakmai team áll rendelkezésre nálunk!

Bírósági kereset előtt, jó a válási információk között a bírósági per kiváltásának lehetősége, válóper előtti  átgondolása!


Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!    

  Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com


2017. december 17., vasárnap

Változik a perrendtartás, változik a válás menete a nők számára!

Talán még meg sem barátkoztak a nők az új Ptk. változásaival, amikor válás döntéseiket ismét erős jogszabályi változások befolyásolják!
Válás fontos információi év végén, hogy 2018. január 01.-től a peres eljárások szabályai durván átalakulnak.
Válás menete során a feleségek számára a felkészülés és szakemberekkel átbeszélt válási döntéseka legfontosabbak.

Ünnepek előtt a külön töltött hetek, hónapok váláshoz vezethetnek!

Ha a válóper indulása, a válóperes kereset beadása változik, a nők válási tervezése, válóperes stratégiája is változni fog.  Élettársak szakítása, vagy házasság megromlása az előzmény, az talán kevésbé jelentős.
Új perrendtartás fontos célja a bíróságoktól a perelterelés.  Erre készülnek az ünnepek között bírók, ügyvédek, válóperes szakirodák stb.
Változnak a peres eljárásban a szakértői szakvélemények súlyozásai, ahogy a bizonyítás lehetőségei a vagyonmegosztás peres eljárásában.

Nők részéről válás felsőfokon, válóper felsőfokon csak jó válási stratégiával, a válásban meghatározó felkészültséggel, erős válási kommunikációval valósítható meg.
Szakmai szemmel a válás felsőfokon maga a jó válás, az okos válóper – ami nem elsőrendűen a válóperes ügyvéd munkáján, hanem a profi válási kommunikáción, válóper közbeni kommunikáción és egyezségen múlik.
Ha a válás menete jól alakul, a válásnál a kommunikáció meghozza az elfogadható egyezséget, akkor azt még a válóper bírósági szünetelése is támogatja!

Válási kommunikáció, válási stratégia nőként való meghatározása csak válási szakiroda szakembereivel együtt lehet reális.

Vidéki nő, budapesti anya egyformán számíthat a két ünnep között válás ügyfélszolgálat segítségéreirodánknál, válóperek okos megoldásának, válás jó válási stratégiájának közös átgondolásával!

Házastársi tartás ügyei igénylik a szakembereket!

Fontos szakmai értékrend és szakmai filozófia a válás, válóper eseteiben: A nő érték, a válás minden nőt megterhel!
Válási szakmai feladatainkban jól tudjuk, hogy a  nők sokat tűrnek, a válás gondolatát hosszan tervezgetik a még látszólag jó házasság alatt.

Szakítás után – zaklató válások esetei – vitás vagyonmegosztások ügyei – szülői vitákban – válóperes ügyekben – vagyonmegosztások vitáiban!      Bejelentkezés saját válással, női üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h) valoperek@gmail.com2017. augusztus 16., szerda

Válás 2017 - Agresszió a házasságban, válás iskola idő előtt!


Házasságokban az agresszíó, bántalmazás ma is olyan titok, amely a nők válása, nők válópere hátterében húzódik meg!

Több gyermekkel élik át a 30+ feleségek, hogy gyakran alkohol miatt, hatalom és karrier feszültségek miatt a házastárs egyszer, majd egyre gyakrabban lökdösi őket, ütlegelések, rúgdosások fordulnak elő.

Házasság megmentése itt több kísérlet és próbálkozás, gyakorta a nyáron, a közös szabadság válik reménnyé.

Szabadság és esetlegesen egy másik férfi érdeklődése (munkatárs, szomszéd utcából stb.), a válás mérlegelése gondjaival nyomasztóvá teheti a válás előtti utolsó időszakot, a válás eldöntésének idejét.
Jellemző ez a rendszertelenül bántalmazó, részben alkoholizáló házasságokban, ahol a rosszul alakult nyári közös szabadság, egy új lökdösés, verés hozza meg a válás szükséges döntését!
(Általában a házasságon belül a kiabálás, verekedés, durva  lökések ismétlődnek ott, ahol a válás jó döntésnek számít!)

Nők számára a válás előtt, a válás menete kialakításában a házastárs és közötte kialakult kommunikációs helyzet, a valós élethelyzet kiértékelése a leghasznosabb!
Ma minden válás a nő számára akkor gazdaságos, ha előtte megbízható szolgáltatásaink keretében, segítőkész szakembereinkkel a válási stratégia kialakul, a válóperes előzetes megállapodás a kitűzött cél!

Egy nő kisgyermekkel jó döntést hoz, ha a bántalmazó (rendszeres esetek) házasság helyett a válás mellé foglal állást.
Ennek elindítása az iskolakezdés előtt hasznos, különösen annak reményében, hogy a volt házastárssal lehet – megbízható szakembereink segítségével – egyezséget elérni, a válóperes kereset mellé.
Első válóperes konzultációinkon a legfontosabb kérdések egyike – milyen kommunikációs helyzet van a házaspár között?! (A jogi válaszok helyett a kommunikációs kitörési pontokat kell megtalálni a válás kezdetén.)

Nő számára a  gyermek miatt, az iskola indulása előtti válóperes kezdeményezés jobb, mint később, vagy már a téli ünnepi időszakban.

Patinás válási szakirodaként segítőkész ügyfélszolgálat biztosítja nálunk a nők számára, hogy a válás minél előbb teljesen tiszta szándék lehessen a feleségek döntései előtt, ha már válni muszáj a kialakult állapotok miatt!
Ismétlődő (negyedév alatt 3-4 eset) agresszió házasságon belül veszélyessé válhat! A szex ilyenkor már ritka, vagy eseti szinte kényszer szex.


Nehéz – agresszív életmóddal terhelt válásoknál – Válókereset benyújtása egy nő számára akkor lesz megfelelő, ha azt több lépcsős válási előkészítés, profi válási jogvita rendezés előzi meg.
Ügyfélbejelentkezés hétköznapokban: 06-305-992-842 (munkaidőben 10h-19h)